Nitrat

NIMA-600 – Vattenfilter för nitrat

HN-10 – Vattenfilter för humus och nitrat

NIA-200 – Vattenfilter för nitrat och kalk