Kommersiell / offentlig verksamhet

Beställ vattenanalys enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, LIVSFS 2022:12. Dessa föreskrifter gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn och försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek. Med kommersiell eller offentlig verksamhet menas exempelvis; Livsmedelsverksamhet (exempelvis restaurang, café, livsmedelsproduktion), Offentlig verksamhet (exempelvis skola) och Kommersiell verksamhet (exempelvis hotell, camping).

Vi erbjuder ackrediterade vattenanalyser i samarbete med

Komplett analys
Vill veta att vattnet är tjänligt utan anmärkningar så rekommenderar vi alltid komplett analys, detta paket inkluderar kemisk-, mikrobiologisk analys, tungmetaller och radon.

Huspaket – Borrad brunn
Har ni nyligt utfört en komplett analys men vill dubbelkolla vattenkvaliteten, då har vi huspaket borrad brunn för dig. Detta paket inkluderar kemisk-, mikrobiologisk analys och radon.

Huspaket – Grävd brunn
Har ni nyligt utfört en komplett analys men vill dubbelkolla vattenkvaliteten, då har vi huspaket grävd brunn för dig. Detta paket inkluderar kemisk- och mikrobiologisk analys.

Så här går det till:

  1. Beställning av provkit
  2. Provtagning och inlämning
  3. Analys av vattenprovet
  4. Normalsvarstid på mailen 10 arbetsdagar

Rekommenderade paket för egen brunn / vattentäkt

Biltvättpaket

2 690 kr

AquaWash PLUS disk/tvättmaskin patron

280 kr

AquaWash PLUS disk/tvättmaskin filter

675 kr

Patron till AquaSweet duschfilter

230 kr

Vattenanylser för Kommersiell / offentlig verksamhet

Kemisk undersökning Provgrupp B

6 695 kr

Kemisk undersökning Provgrupp B (exkl. bekämpningsmedel)

5 695 kr

Mikrobiologisk undersökning Provgrupp B

1 295 kr

Kemisk undersökning Provgrupp A

1 195 kr

Mikrobiologisk undersökning Provgrupp A

995 kr

Mikrobiologisk undersökning Provgrupp A (inkl. Clostridium)

1 395 kr

Kemisk analys N2

1 695 kr

Kemisk analys N3

2 495 kr

Legionella

1 595 kr

PFAS vattenanalys

2 995 kr

Biltvättpaket

2 690 kr

Radon

395 kr

Total alfa- & betaaktivitet

3 495 kr

Mikrobiologisk undersökning Provgrupp A (inkl. Clostridium)

1 395 kr