Avloppsvatten

Som fastighetsägare ansvarar du för att din avloppsanläggning fungerar som den ska. Du ansvarar för att kontrollera att anläggningen inte släpper ut för höga föroreningar som kan orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön.
Det finns inga generella regler som säger exakt vad en avloppsanläggning ska klara av, utan kommunernas miljönämnder tolkar själva miljöbalkens innebörd. Olika kommuner kan ha olika krav beroende på hur känsliga de lokala vattendragen är, eller hur mark- och grundvatten-förhållandena ser ut.

Vi erbjuder ackrediterade vattenanalyser i samarbete med

Komplett analys
Vill veta att vattnet är tjänligt utan anmärkningar så rekommenderar vi alltid komplett analys, detta paket inkluderar kemisk-, mikrobiologisk analys, tungmetaller och radon.

Huspaket – Borrad brunn
Har ni nyligt utfört en komplett analys men vill dubbelkolla vattenkvaliteten, då har vi huspaket borrad brunn för dig. Detta paket inkluderar kemisk-, mikrobiologisk analys och radon.

Huspaket – Grävd brunn
Har ni nyligt utfört en komplett analys men vill dubbelkolla vattenkvaliteten, då har vi huspaket grävd brunn för dig. Detta paket inkluderar kemisk- och mikrobiologisk analys.

Så här går det till:

  1. Beställning av provkit
  2. Provtagning och inlämning
  3. Analys av vattenprovet
  4. Normalsvarstid på mailen 10 arbetsdagar

Rekommenderade paket för egen brunn / vattentäkt

Biltvättpaket

2 690 kr

AquaWash PLUS disk/tvättmaskin patron

280 kr

AquaWash PLUS disk/tvättmaskin filter

675 kr

Patron till AquaSweet duschfilter

230 kr

Vattenanylser för Avloppsvatten

Avloppsvatten L

1 295 kr

Avloppsvatten M

1 195 kr

Biltvättpaket

2 690 kr