Egen brunn/vattentäkt

Vattenanalys Egen brunn/vattentäkt en livsviktig resurs. Kvaliteten av ditt dricksvatten kan variera avsevärt beroende på källan och omgivande faktorer. För att säkerställa att ditt vatten är säkert och lämpligt för användning erbjuder vi omfattande vattenanalyser för olika ändamål. Oavsett om du har en egen brunn, en vattentäkt eller är ansvarig för kommersiell eller offentlig verksamhet, är det viktigt att regelbundet övervaka och bedöma vattenkvaliteten.

Vattenanalys Egen brunn/vattentäkt kategori för vattenanalyser är utformad för att möta behoven hos en mångfald av kunder och situationer. För privatpersoner med egna brunnar eller vattentäkter erbjuder vi skräddarsydda analyser som identifierar potentiella föroreningar och avvikelser från dricksvattenstandarder. Genom att beställa en vattenanalys kan du få insikt i vattenkvaliteten och vid behov vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa säkerheten och hälsan för dig och din familj.

För kommersiella och offentliga verksamheter är vattenkvalitet av avgörande betydelse, oavsett om det gäller att försörja anställda med dricksvatten eller att upprätthålla höga standarder för badvatten och avlopp. Våra analyser är utformade för att möta branschspecifika krav och regleringar, vilket ger dig förtroendet att hantera vattenresurserna på ett ansvarsfullt sätt och minimera hälsorisker för både personal och allmänhet.

Vårt sortiment av vattenanalyser omfattar också bedömningar av badvatten och avloppsvatten. Vi förstår vikten av att säkerställa hög vattenkvalitet för badare och att övervaka avloppsavfall för att minska miljöpåverkan och följa lagstiftning.

Oavsett ditt behov eller din verksamhet, är våra vattenanalyser utformade för att ge dig noggranna och pålitliga resultat som du kan lita på. Beställ din vattenanalys idag och ta det första steget mot att säkerställa rent och säkert vatten för dig själv, din familj eller din verksamhet.

Vi erbjuder ackrediterade vattenanalyser i samarbete med

Komplett analys
Vill veta att vattnet är tjänligt utan anmärkningar så rekommenderar vi alltid komplett analys, detta paket inkluderar kemisk-, mikrobiologisk analys, tungmetaller och radon.

Huspaket – Borrad brunn
Har ni nyligt utfört en komplett analys men vill dubbelkolla vattenkvaliteten, då har vi huspaket borrad brunn för dig. Detta paket inkluderar kemisk-, mikrobiologisk analys och radon.

Huspaket – Grävd brunn
Har ni nyligt utfört en komplett analys men vill dubbelkolla vattenkvaliteten, då har vi huspaket grävd brunn för dig. Detta paket inkluderar kemisk- och mikrobiologisk analys.

Så här går det till:

  1. Beställning av provkit
  2. Provtagning och inlämning
  3. Analys av vattenprovet
  4. Normalsvarstid på mailen 10 arbetsdagar
Komplett Analys för en omfattande vattenanalys för ditt dricksvatten

Rekommenderade paket för egen brunn / vattentäkt

Komplett analys

2 195 kr

Huspaket – Borrad brunn

1 595 kr

Huspaket – Grävd brunn

1 395 kr

Alla vattenanylser för egen brunn / vattentäkt

Komplett analys

2 195 kr

Huspaket – Borrad brunn

1 595 kr

Huspaket – Grävd brunn

1 395 kr

Kemisk analys

895 kr

Mikrobiologisk analys

695 kr

Metallpaket

995 kr

Legionella

1 595 kr

PFAS vattenanalys

2 995 kr

Komplett analys efter skogsbrand

3 995 kr

Bekämpningsmedel

3 495 kr

Enskilda ämnen

395 kr495 kr

Radon

395 kr