Sök
Stäng denna sökruta.

Sök

Mitt konto

Favoriter

Godkända brunnslock

Svensk vattenanalys AB strävar efter att underlätta vardagen för alla som har egna brunnar genom att erbjuda ett omfattande sortiment av lätta, barnsäkra och låsbara brunnslock i olika dimensioner.

En viktig aspekt att beakta vid val av Godkända brunnslock är överensstämmelsen med Arbetsmiljöverkets regler, som begränsar vikten för betonglock till 25 kg.

Detta regelverk syftar till att förhindra eventuella skador på slamtömmarutrustningen och i vissa kommuner kan även extra avgifter tas ut om brunnslocket anses för tungt vid slamtömning.

Godkända brunnslock är konstruerade för att väga endast några få kilon, samtidigt som de upprätthåller hög hållbarhet och säkerhet.

Deras estetiskt tilltalande design, med färger och former som harmonierar med omgivande miljöer, gör dem till ett attraktivt val för alla typer av fastigheter.

Utöver att uppfylla viktbegränsningarna fokuserar vi även på barnsäkerheten genom att testa och godkänna våra brunnslock enligt Boverkets regler för Barnsäkra Brunnar”.

Godkända BRUNNSLOCK COMPOSITE passar alla betongbrunnar