Vattenanalys

Vattenanalys av en livsviktig resurs. Kvaliteten av ditt dricksvatten kan variera avsevärt beroende på källan och omgivande faktorer. För att säkerställa att ditt vatten är säkert och lämpligt för användning erbjuder vi omfattande vattenanalyser för olika ändamål. Oavsett om du har en egen brunn, en vattentäkt eller är ansvarig för kommersiell eller offentlig verksamhet, är det viktigt att regelbundet övervaka och bedöma vattenkvaliteten.

Vår kategori för vattenanalyser är utformad för att möta behoven hos en mångfald av kunder och situationer. För privatpersoner med egna brunnar eller vattentäkter erbjuder vi skräddarsydda analyser som identifierar potentiella föroreningar och avvikelser från dricksvattenstandarder. Genom att beställa en vattenanalys kan du få insikt i vattenkvaliteten och vid behov vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa säkerheten och hälsan för dig och din familj.

För kommersiella och offentliga verksamheter är vattenkvalitet av avgörande betydelse, oavsett om det gäller att försörja anställda med dricksvatten eller att upprätthålla höga standarder för badvatten och avlopp. Våra analyser är utformade för att möta branschspecifika krav och regleringar, vilket ger dig förtroendet att hantera vattenresurserna på ett ansvarsfullt sätt och minimera hälsorisker för både personal och allmänhet.

Vårt sortiment av vattenanalyser omfattar också bedömningar av badvatten och avloppsvatten. Vi förstår vikten av att säkerställa hög vattenkvalitet för badare och att övervaka avloppsavfall för att minska miljöpåverkan och följa lagstiftning.

Oavsett ditt behov eller din verksamhet, är våra vattenanalyser utformade för att ge dig noggranna och pålitliga resultat som du kan lita på. Beställ din vattenanalys idag och ta det första steget mot att säkerställa rent och säkert vatten för dig själv, din familj eller din verksamhet.

Vi erbjuder ackrediterade vattenanalyser i samarbete med

Rent och säkert dricksvatten är avgörande för vår hälsa och välbefinnande. För att säkerställa att vårt dricksvatten är av god kvalitet och fritt från eventuella föroreningar är det viktigt att genomföra regelbundna vattenanalyser. Enligt rekommendationer från Livsmedelsverket ska användare med egen brunn analysera sitt dricksvatten var tredje år.

Varför är det då så viktigt att analysera sitt dricksvatten regelbundet? För det första kan vattnet från olika källor och brunnar variera i kvalitet. Genom att genomföra vattenanalyser får man en tydlig och objektiv bild av vattnets sammansättning och eventuella föroreningar som kan påverka dess säkerhet och kvalitet. Det kan vara allt från tungmetaller till mikrobiologiska föroreningar.

Vattenanalyser ger oss en möjlighet att identifiera och utvärdera eventuella problemområden i vår vattenförsörjning. Genom att analysera vattnet var tredje år får vi en regelbunden uppdatering om vattnets status och kan vidta nödvändiga åtgärder om det behövs. Det kan handla om att installera vattenfilter eller vidta specifika åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet och säkerhet.

För att uppnå bästa resultat är det också viktigt att välja ett ackrediterat laboratorium för vattenanalyser. Vi erbjuder ackrediterade vattenanalyser i samarbete med Eurofins. Ett ackrediterat laboratorium, som Eurofins, innebär att det har genomgått en oberoende bedömning och uppfyller höga kvalitetsstandarder för laboratorieverksamhet. Genom att använda ett ackrediterat laboratorium kan man vara trygg med att analyserna utförs på ett tillförlitligt sätt och att resultaten är korrekta och pålitliga.

Eurofins är ett exempel på ett ackrediterat laboratorium med expertis inom vattenanalys. Genom deras specialiserade laboratorieutrustning och kompetenta personal kan de utföra omfattande vattenanalyser och tillhandahålla noggranna och detaljerade rapporter om vattnets kvalitet. Genom att beställa en vattenanalys via Svensk Vattenanalys kan man vara säker på att man får pålitliga resultat och att eventuella problem med vattnet upptäcks och åtgärdas på ett adekvat sätt.

Så här går det till:

  1. Beställning av provkit
  2. Provtagning och inlämning
  3. Analys av vattenprovet
  4. Normalsvarstid på mailen 10 arbetsdagar
PFAS vattenanalys

Rekommenderade vattenanalyspaket

Komplett analys

Det ursprungliga priset var: 2 195 kr.Det nuvarande priset är: 1 800 kr.

Huspaket – Borrad brunn

Det ursprungliga priset var: 1 595 kr.Det nuvarande priset är: 1 200 kr.

Huspaket – Grävd brunn

1 395 kr

Mikrobiologisk analys

695 kr