svavelväte

FE-132S – Vattenfilter mot järn, mangan och svavelväte (dålig lukt)

FE-132AS – Vattenfilter för järn, mangan, lågt pH, svavelväte