Livsmedelsverket rekommenderar att du testar ditt vatten minst var tredje år och helst varje år om småbarn ska dricka vattnet.

Även vatten som upplevs och ser rent ut kan innehålla farliga ämnen.