Analysrapport skickas i första hand via e-post men kan även skickas postledes om så önskas.