Vi rekommenderar att prov fylls direkt i våra provflaskor då dessa är speciellt förberedda för ändamålet. Prov som tas i egen flaska kan bli missvisande.