Gränsvärden och information om analys av egen brunn/vattentäkt»

Gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30»

Rekommendationer och riktvärden för badvatten»

Har du frågor om analysresultatet är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.