Om vattnet inte analyserats förr (eller om det gått väldigt lång tid sedan senaste analys) rekommenderar vi att utföra en Komplett analys. I detta paket analyseras samtliga ämnen som Livsmedelsverket rekommenderar.

Annars finns det olika faktorer som spelar in i val av analyspaket och vi hjälper dig gärna via telefon eller e-post.