Support & Service av vattenfilter

Problem efter filter, gör följande:

Kontrollera trycket på inkommande vatten

Larm Check salt

Om det står Check Salt i displayen, så följ följande steg: 

1. Kolla att du har salt
2. Kolla så att du har mellan 3,5-4,5 bar på ingående vatten när filtret backspolar
3. Att inte saltinjektor är stockad Se film nr. 3 för åtgärd
4. Kolla film nr. 4 för åtgärd
5. Kolla film nr. 5 för åtgärd

Om inget av dessa hjälper, så kontakta Svensk Vattenanalys för rådgivning. 

Larm Schedule Service

Detta larm kommer du få en (1) gång per år.
Du skall nu kolla så att ni inte har några läckage i vattenfiltret.

Kolla så att ni har salt och att inte salttanken är fylld med vatten. Om salttanken är fylld med vatten, så kolla på film nr 3,4 och 5 för åtgärd.

Om du har ett FEMA-NMH eller FEMA-NM filter, då skall du även köra en Cr-Clear Out tvätt. Cr-vätskan kan beställas från webben. 

För att kvittera larmet tryck på valfri tangent så att displayen lyser. När displayen lyser, så tryck in knapparna + och – samtidigt i ca 3-5 sekunder, då slocknar larmet. 

ERROR kod IMP-klocka

Om det visar en error kod i displayen, så tryck in knapparna NEXT och REGEN samtidigt, ända  tills du har att motorn har ett ljud. Därefter släpper du på tangenterna. Om error koden försvinner har återställning lyckats. Om error koden är kvar så kontakta oss för rådgivning. 

ERROR kod TC-klocka

Om det visar en error kod i displayen, så tryck in knapparna PIL UPP och PIL NER samtidigt, ända tills du har att motorn har ett ljud. Därefter släpper du på tangenterna. Om error koden försvinner har återställning lyckats. Om error koden är kvar så kontakta oss för rådgivning. 

1. Montering av vattenfilter

1. Snabbisntallation av våra vattenfilter

2. Installation av salttank

3. Åtgärd vid överfylld salttank – Injektor

GÖR SÅ HÄR:

1. Stäng av vattnet till och från filtret.

2. Starta en manuell backspolning genom att hålla in knappen ”REGEN” tills motorn startar.

3. Forcera programmet fram till ”BACKWASH” genom att trycka på knappen ”REGEN”.

4. Låt filtret backspola i cirka 15 sekunder och bryt sedan strömmen genom att dra ur strömadaptern från vägguttaget. Nu är filtret trycklöst.

5. Skruva av locket märkt med en bokstav (exempelvis D).

6. Dra försiktigt upp injektorn med hjälp av en polygrip eller locket.

7. Rengör injektorn och injektorboxens yta. Blås gärna ur injektorn med tryckluft.

8. Lossa även partikelfiltret som sitter i locket genom att dra det rakt upp. Rengör filtret med vatten och montera sedan tillbaka i locket.

9. Sätt tillbaka injektorn på sin plats och skruva på locket igen.

10. Öppna vattnet till och från filtret.

11. Plugga i strömadaptern i vägguttaget igen.

12. I displayen visas nu ”BACKWASH” och nedräkning sker. Låt programmet köra färdigt.

13. När programmet ”BACKWASH” är färdigt kommer ”DN” visas i displayen. Nu sugs saltlösning upp från salttanken. Om inte automatiken för programmet vidare till ”DN” efter programmet ”BACKWASH” kan du själv forcera detta genom att trycka på knappen ”REGEN”.

14. Efter 5 minuter ska du kunna se att vattennivån i salttanken har sjunkit. Om inte, upprepa ovanstående procedur 1–3 gånger.

15. Låt nu filterautomatiken fullgöra resterande program. När klockan visas i displayen är allt färdigt.

 

Om ovanstående steg inte hjälper behöver injektorn i stället bytas ut. Uppmärksamma vilken färg det är på injektorn då den finns i flera olika modeller.

4. Åtgärd vid överfylld salttank – Uppsug 

1. Stäng av vattnet till och från filtret.
2. Starta en manuell backspolning genom att hålla in knappen ”REGEN” tills motorn startar.
3. Forcera programmet fram till ”BACKWASH” genom att trycka på knappen ”REGEN”.
4. Låt filtret backspola i cirka 15 sekunder och bryt sedan strömmen genom att dra ur strömadaptern från vägguttaget. Nu är filtret trycklöst.
5. Ta bort locket till salttunnan.
6. Ta även bort locket som sitter fast i runda tuben.
7. Lossa på saltslangen som sitter fast mellan filter och salttank.
8. Lossa på muttern som sitter fast i tuben.
9. Ta upp hela uppsugningsmekanismen och för röret upp och ner så att du hör en kula rulla fram och tillbaka.
10. Återställ uppsugningsmekanismen på sin rätta plats, och skruva på muttern.
11. Fäst saltslangen ordentligt fast i båda ändorna.
12. Sätt på locket
13. Öppna vattnet till och från filtret.
14. Plugga i strömadaptern i vägguttaget igen.
15. I displayen visas nu ”BACKWASH” och nedräkning sker. Låt programmet köra färdigt.
16. När programmet ”BACKWASH” är färdigt kommer ”DN” visas i displayen. Nu sugs saltlösning upp från salttanken. Om inte automatiken för programmet vidare till ”DN” efter programmet ”BACKWASH” kan du själv forcera detta genom att trycka på knappen ”REGEN”.
17. Efter 5 minuter ska du kunna se att vattennivån i salttanken har sjunkit. Om inte, upprepa ovanstående procedur 1–3 gånger.
18. Låt nu filterautomatiken fullgöra resterande program. När klockan visas i displayen är allt färdigt.

5. Åtgärd vid överfylld salttank- 

Avloppsslang

1. Stäng av vattnet till och från filtret.
2. Starta en manuell backspolning genom att hålla in knappen ”REGEN” tills motorn startar.
3. Forcera programmet fram till ”BACKWASH” genom att trycka på knappen ”REGEN”. Låt filtret backspola i cirka 15 sekunder och bryt sedan strömmen genom att dra ur strömadaptern från vägguttaget. Nu är filtret trycklöst.
4. Lossa på avloppsslangens fäste.
5. Kolla om det är stock i avloppsslangens båda ändorna. Blås med tryckluft genom avloppsslangen.
6. Sätt fast avloppsslangen på sin rätta plats, och glöm inte den röda sprinten som håller fästet fast.
7. Öppna vattnet till och från filtret.
8. Plugga i strömadaptern i vägguttaget igen.
9. I displayen visas nu ”BACKWASH” och nedräkning sker. Låt programmet köra färdigt.
10. När programmet ”BACKWASH” är färdigt kommer ”DN” visas i displayen. Nu sugs saltlösning upp från salttanken. Om inte automatiken för programmet vidare till ”DN” efter programmet ”BACKWASH” kan du själv forcera detta genom att trycka på knappen ”REGEN”.
11. Efter 5 minuter ska du kunna se att vattennivån i salttanken har sjunkit. Om inte, upprepa ovanstående procedur 1–3 gånger.
12. Låt nu filterautomatiken fullgöra resterande program. När klockan visas i displayen är allt färdigt.

Om ovanstående steg inte hjälper, så följ filmen Rengöring av injektor eller kontakta din återförsäljare.

6. Åtgärd vid överfylld salttank-

Rengöring av injektor

GÖR SÅ HÄR:

1. Stäng av vattnet till och från filtret.
2. Starta en manuell backspolning genom att hålla in knappen ”REGEN” tills motorn startar.
3. Forcera programmet fram till ”BACKWASH” genom att trycka på knappen ”REGEN”.
4. Låt filtret backspola i cirka 15 sekunder och bryt sedan strömmen genom att dra ur strömadaptern från vägguttaget. Nu är filtret trycklöst.
5. Skruva av locket märkt med en bokstav (exempelvis D).
6. Dra försiktigt upp injektorn med hjälp av en polygrip eller locket.
7. Rengör injektorn och injektorboxens yta. Blås gärna ur injektorn med tryckluft.
8. Lossa även partikelfiltret som sitter i locket genom att dra det rakt upp. Rengör filtret med vatten och montera sedan tillbaka i locket.
9. Sätt tillbaka injektorn på sin plats och skruva på locket igen.
10. Öppna vattnet till och från filtret.
11. Plugga i strömadaptern i vägguttaget igen.
12. I displayen visas nu ”BACKWASH” och nedräkning sker. Låt programmet köra färdigt.
13. När programmet ”BACKWASH” är färdigt kommer ”DN” visas i displayen. Nu sugs saltlösning upp från salttanken. Om inte automatiken för programmet vidare till ”DN” efter programmet ”BACKWASH” kan du själv forcera detta genom att trycka på knappen ”REGEN”.
14. Efter 5 minuter ska du kunna se att vattennivån i salttanken har sjunkit. Om inte, upprepa ovanstående procedur 1–3 gånger.
15. Låt nu filterautomatiken fullgöra resterande program. När klockan visas i displayen är allt färdigt.

 

Om ovanstående steg inte hjälper behöver injektorn i stället bytas ut. Uppmärksamma vilken färg det är på injektorn då den finns i flera olika modeller.

7. Kraftig backspolning TC-klocka

1.Starta en manuell backspolning genom att hålla in knapparna PIL UPP och PIL NER samtidigt ända tills motorn startar.
2. När det spolar vatten från avloppsslangen dra ut elkontakten från väggen. Filtret fortätter backspola även fast strömmen är bruten.
3. Låt nu filtret backspola utan ström i 30 minuter.
4. När det har gått 30 minuter, så lägg i elkontakten igen.
5. Låt nu filterautomatiken köra klart programmet.

8.Manuell backspolning utan att använda saltlösning

1. Starta en manuell backspolning genom att hålla in knappen REGEN tills motorn startar. 
2. När det börjar räkna ner i displayen så kan du trycka på knappen REGEN för att komma till nästa program.
3. Tryck åter igen på knappen REGEN för att komma fram till BACKWASH.
4. Nu kommer filtret att backspola i 16 minuter eller dom minuter filtret är inställd på. 
5. När BACKWASH är klart kan du trycka på knappen REGEN igen ända tills du kommer fram till TIME OF DAY. Nu är du klar med en manuell backspolning utan att använda saltlösning. 

9 Byte eller rengöring av toppsil

1. Stäng vatten in och ut från filtret.
2. Starta en manuell backspolning
3. Låt vänta i ca 15 sekunder så att filtret är trycklöst.
4. Lossa på avlopsslangen samt flexislangar.
5. Skruva bort styrenheten från filtertuben.
6. Nu kan dysröret komma med upp, men greppa tag i dysröret så fort du kan så att dysröret inte följer med.
7. För att få bort toppsilen, håll i toppsilen och tryck neråt. Om du enbart rengör toppsilen behöver du inte ta bort toppsilen.
8. Sätt i en ny toppsil och skruva på toppsilen tills du hör ett klick.
9. Om dysröret har följt med en bit, så ta en trädgårdsslang och för ner den så långt ner i dusröret som möjligt. Linda en trasa runt dysröret och be någon sätta på vattnet till trädgårdsslangen samtidigt som du trycker ner dysröret. Dysröret får sticka upp ca 1,5cm totalt ovanför filtertuben.
10. Nu kan du skruva på stryrenheten på filtertuben igen, se till så att toppsilen hamnar i dysröret.
11. Montera fast avloppsslang samt flexislangar.
12. Öppna upp vatten in och vatten ut till filtret.
13. Plugga i strömmen och låt filterautomatiken köra hela backspolningen. Om du har ett filter med saltuppsug, så tryck på knappen REGEN när Backwash är klar. Tryck på REGEN ända tills du kommer fram till TIME OF DAY.

10. Vatten som spolar konstan från avloppsslangen

1. Stäng av vattnet till och från filtret.
2. Starta en manuell backspolning genom att hålla in knappen ”REGEN” tills motorn startar.
3. Forcera programmet fram till ”BACKWASH” genom att trycka på knappen ”REGEN”.
4. Låt filtret backspola i cirka 15 sekunder och bryt sedan strömmen genom att dra ur strömadaptern från vägguttaget. Nu är filtret trycklöst.
5. Öppna upp kåpan
6. Dra uppåt dom två spärrarna som kretskortramen sitter fast i.
7. Har du ett filterverktyg så använder du den för att öppna kugghjulet, annars kan du använda en flat mejsel till hjälp.
8. Dra ut kugghjulet.
9. Dra ut stackern som sitter i styrenheten.
10. Rengör alla ytor med hjälp av blöt svinto.
11. Torka rent och sätt i en ny stacker.
12. Skruva på kugghjulet och spänn fast den med filterverktyg eller med mejsel.
13. Sätt kretskortsramen på sin rätta plats.
14. Sätt på kåpan igen.
15. Sätt i strömadaptern och låt filtret backspola klart.

11. Byte av stacker

1. Stäng av vattnet till och från filtret.
2. Starta en manuell backspolning genom att hålla in knappen ”REGEN” tills motorn startar.
3. Forcera programmet fram till ”BACKWASH” genom att trycka på knappen ”REGEN”.
4. Låt filtret backspola i cirka 15 sekunder och bryt sedan strömmen genom att dra ur strömadaptern från vägguttaget. Nu är filtret trycklöst.
5. Öppna upp kåpan
6. Dra uppåt dom två spärrarna som kretskortramen sitter fast i.
7. Har du ett filterverktyg så använder du den för att öppna kugghjulet, annars kan du använda en flat mejsel till hjälp.
8. Dra ut kugghjulet.
9. Dra ut stackern som sitter i styrenheten.
10. Rengör alla ytor med hjälp av blöt svinto.
11. Torka rent och sätt i en ny stacker.
12. Skruva på kugghjulet och spänn fast den med filterverktyg eller med mejsel.
13. Sätt kretskortsramen på sin rätta plats.
14. Sätt på kåpan igen.
15. Sätt i strömadaptern och låt filtret backspola klart.

Vanliga frågor

Beställning

Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Beställningen plockas normalt nästkommande arbetsdag. Kontrollera alltid did orderbekräftelse som skickas automatiskt via e-post. Vi tar ej ansvar för felaktiga leveransuppgifter.

Betalning

Betalning sker via Swish eller e-post faktura.

Leverans

Normal leveranstid är 1-4 arbetsdagar för vattenanalyser och 1-5 arbetsdagar för vattenfilter och tillbehör. Försändelsen skickas med DHL till ditt närmaste DHL Service point. Avisering sker via sms, e-post eller post. För att hämta ut din försändelse behöver du kollinr./ sändnings-ID samt legitimation.

Kontakta oss

Hittar du inte svaren på dina frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0920-255 220 eller via e-post info@svenskvattenanalys.se.

Vi finns här för dig helgfria vardagar 7–17.

Lägg till din rubriktext här