Biltvättpaket

Analysen omfattar
Oljeindex
BOD
COD
Metaller för vatten från biltvättar

Ackrediterad analys

2 690 kr

Alltid fri frakt

Frakt tillkommer i kassan

Beskrivning

Avloppsvatten från fordonstvättar

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Fordonstvätt är anmälningspliktig till kommunen enligt Miljöbalkens förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsplikten gäller för både automatiska tvättanläggningar och manuella tvättplatser vid bilvårdsanläggningar som bensinstationer, bilverkstäder, bilrekond, gör-det-själv-hallar och andra liknande anläggningar där fordonstvätt utförs.

Egenkontroll och vattenanalys är viktiga åtgärder för verksamhetsutövare för att följa lagkrav enligt miljöbalken och myndighetsbeslut. En del av denna egenkontroll kan innefatta regelbundna provtagningar av det utgående avloppsvattnet från tvättanläggningen. Vanligtvis genomförs sådana provtagningar årligen för tvättanläggningar som är över en viss storleksgräns i antalet tvättar per år. Större tvättanläggningar kan behöva utföra dessa kontroller ännu oftare. Kontakta kommunen för ett underlag.

Provtagningen ska genomföras under normal verksamhet för att spegla verkligheten, vilket innebär att det bör finnas ett aktivt vattenflöde. Prover tas av personal under en specificerad tidsperiod, exempelvis under en arbetsdag.

Även när fordonstvätt sker på gatan, parkeringsplatsen eller infarten till garage, där förorenat vatten ofta rinner ned i dagvattenbrunnar och kan förorena närliggande vattendrag, omfattas verksamheten av miljöbalkens regler. Tvättvattnet innehåller olika föroreningar från fordonet såsom metaller, oljeprodukter och andra kemikalier från tvättmedel.

Därför klassificeras denna typ av biltvätt som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Bil- och fordonstvätt bör ske antingen på gör-det-själv-anläggningar eller i automattvättar där det finns krav på rening av vattnet.

 • I provkitet:
 • Provflaskor
 • Provtagningsanvisningar & följesedel
 • Lista med inlämningsställen & inlämningstider
 • Kylklampar
 • Transportväska
 • Typ av provkärl:
 • 1 x BOD, 250 ml
 • 1 x Glasflaska (svart teflonkork) 250 mll
 • 1 x Kemisk analys, 500 ml
 • 1 x Rör för metallanalyser 50 ml

Läs mer här

Inga dokument hittades

Beställning

Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Beställningen plockas normalt nästkommande arbetsdag. Kontrollera alltid did orderbekräftelse som skickas automatiskt via e-post. Vi tar ej ansvar för felaktiga leveransuppgifter.

Betalning

Betalning sker via Swish eller e-post faktura.

Leverans

Normal leveranstid är 1-4 arbetsdagar för vattenanalyser och 1-5 arbetsdagar för vattenfilter och tillbehör. Försändelsen skickas med DHL till ditt närmaste DHL Service point. Avisering sker via sms, e-post eller post. För att hämta ut din försändelse behöver du kollinr./ sändnings-ID samt legitimation.

FAQ, frågor & svar

Hittade inga frågor

Kontakta oss

Det går också bra att kontakta oss direkt på:
0920-255 220 eller info@svenskvattenanalys.se

Rekommenderade produkter