Komplett analys efter skogsbrand

Ackrediterad analys

Det ursprungliga priset var: 3 995 kr.Det nuvarande priset är: 3 196 kr.

Alltid fri frakt

Artikel 2004

Frakt tillkommer i kassan

Beskrivning

Komplett analys efter skogsbrand

Vid en skogsbrand kan ämnen bildas och/eller frigöras från mark och växlighet och påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn ansvarar själv för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter en skogsbrand.

Analyspaketet omfattar de mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrarna som Livsmedelsverket rekommenderar efter skogsbrand. Analys av radon ingår.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20°C
Turbiditet
Färg
pH
Temp. vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet

Klorid
Sulfat
Fluorid
COD-Mn
Ammonium
Ammoniumkväve
Fosfat
Fosfatfosfor

Nitrat
Nitratkväve
Nitrit
Nitrit-nitrogen
NO3/50+NO2/0,5
Hårdhet °dH
Natrium
Kalium

Kalcium
Järn
Magnesium
Mangan
Aluminium
Antimon
Arsenik
Bly

Kadmium
Koppar
Krom
Nickel
Selen
Uran
Radon
Cyanid (total)

Kvicksilver
PAH5
Zink
Barium
Odlingsbara mikroorganismer 22°C
Koliforma bakterier 35°C
Escherichia coli (E. coli)

Ytterligare information

Lukt, styrka, vid 20°C

<i class="fas fa-check"></i>

Lukt, art, vid 20°C

<i class="fas fa-check"></i>

Turbiditet

<i class="fas fa-check"></i>

Färg (410 nm)

<i class="fas fa-check"></i>

pH

<i class="fas fa-check"></i>

Temperatur vid pH-mätning

<i class="fas fa-check"></i>

Alkalinitet

<i class="fas fa-check"></i>

Konduktivitet

<i class="fas fa-check"></i>

Klorid

<i class="fas fa-check"></i>

Sulfat

<i class="fas fa-check"></i>

Fluorid

<i class="fas fa-check"></i>

Radon

<i class="fas fa-check"></i>

COD-Mn

<i class="fas fa-check"></i>

Ammonium

<i class="fas fa-check"></i>

Ammoniumkväve (NH4-N)

<i class="fas fa-check"></i>

Fosfat (PO4)

<i class="fas fa-check"></i>

Fosfatfosfor (PO4-P)

<i class="fas fa-check"></i>

Nitrat (NO3)

<i class="fas fa-check"></i>

Nitratkväve (NO3-N)

<i class="fas fa-check"></i>

Nitrit (NO2)

<i class="fas fa-check"></i>

Nitrit-nitrogen (NO2-N)

<i class="fas fa-check"></i>

NO3/50+NO2/0,5

<i class="fas fa-check"></i>

Totalhårdhet (°dH)

<i class="fas fa-check"></i>

Natrium Na (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Kalium K (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Kalcium Ca (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Järn Fe (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Magnesium Mg (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Mangan Mn (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Koppar Cu (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Aluminium Al (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Antimon Sb (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Arsenik As (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Bly Pb (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Kadmium Cd (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Krom Cr (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Nickel Ni (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Selen Se (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Uran U (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Escherichia coli (E. coli)

<i class="fas fa-check"></i>

Koliforma bakterier 35°C

<i class="fas fa-check"></i>

Odlingsbara mikroorganismer 22°C

<i class="fas fa-check"></i>

Cyanid, total

<i class="fas fa-check"></i>

Kvicksilver Hg (uppslutet)

<i class="fas fa-check"></i>

Zink Zn (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Barium Ba (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Benso(b,k)fluoranten

<i class="fas fa-check"></i>

Benso(g,h,i)perylen

<i class="fas fa-check"></i>

Indeno(1,2,3-cd)pyren

<i class="fas fa-check"></i>

Benso(a)pyren

<i class="fas fa-check"></i>

Inga dokument hittades

Beställning

Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Beställningen plockas normalt nästkommande arbetsdag. Kontrollera alltid did orderbekräftelse som skickas automatiskt via e-post. Vi tar ej ansvar för felaktiga leveransuppgifter.

Betalning

Betalning sker via Swish eller e-post faktura.

Leverans

Normal leveranstid är 1-4 arbetsdagar för vattenanalyser och 1-5 arbetsdagar för vattenfilter och tillbehör. Försändelsen skickas med DHL till ditt närmaste DHL Service point. Avisering sker via sms, e-post eller post. För att hämta ut din försändelse behöver du kollinr./ sändnings-ID samt legitimation.

FAQ, frågor & svar

Hittade inga frågor

Kontakta oss

Det går också bra att kontakta oss direkt på:
0920-255 220 eller info@svenskvattenanalys.se

Rekommenderade produkter