Kemisk undersökning Provgrupp B (exkl. bekämpningsmedel)

För dricksvatten hos användare enligt LIVSFS 2022:12

Ackrediterad analys

5 695 kr

Alltid fri frakt

Artikel 5007

Frakt tillkommer i kassan

Beskrivning

Kemisk undersökning Provgrupp B (exkl. bekämpningsmedel)

Tidigare Utvidgad kemisk kontroll (exkl. bekämpningsmedel)

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20°C
Turbiditet
Färg (410 nm)
pH
Temp. vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
Klorid
Sulfat
Fluorid
COD-Mn
Ammonium
Ammoniumkväve (NH4-N)
Fosfat

Fosfatfosfor
Nitrat (NO3)
Nitratkväve (NO3-N)
Nitrit (NO2)
Nitrit-nitrogen (NO2-N)
NO3/50+NO2/0,5
Hårdhet °dH
Natrium (end surgjort)
Kalium (end surgjort)
Kalcium (end surgjort)
Järn (end surgjort)
Magnesium (end surgjort)
Mangan (end surgjort)
Aluminium (end surgjort)

Antimon (end surgjort)
Arsenik (end surgjort)
Bly (end surgjort)
Kadmium (end surgjort)
Koppar (end surgjort)
Krom (end surgjort)
Nickel (end surgjort)
Selen (end surgjort)
Uran (end surgjort)
Kvicksilver Hg (uppslutet)
Bor B (end surgjort)
Bensen
Cyanid, total
Bromat/BrO3-

Benso(b,k)fluoranten
Benso(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Summa ovanstående PAH:er
Benso(a)pyren
Triklormetan
Bromdiklormetan
Dibromklormetan
Tribrommetan
Summa THM
1,1,2-Trikloreten
Tetrakloreten
Summa Tri och Tetrakloreten i vatten
1,2-Dikloretan

Ytterligare information

COD-Mn

<i class="fas fa-check"></i>

Bromat/BrO3-

<i class="fas fa-check"></i>

D -2,4

<i class="fas fa-check"></i>

2,4 Diklorprop

<i class="fas fa-check"></i>

2,6-Diklorbenzamid

<i class="fas fa-check"></i>

Atrazin

<i class="fas fa-check"></i>

Atrazin-desisopropyl

<i class="fas fa-check"></i>

Atrazin-desetyl

<i class="fas fa-check"></i>

Bentazon

<i class="fas fa-check"></i>

Cyanazin

<i class="fas fa-check"></i>

Dimetoat

<i class="fas fa-check"></i>

Etofumesat

<i class="fas fa-check"></i>

Fenoxaprop

<i class="fas fa-check"></i>

Fluroxypyr

<i class="fas fa-check"></i>

Imazapyr

<i class="fas fa-check"></i>

Isoproturon

<i class="fas fa-check"></i>

Klopyralid

<i class="fas fa-check"></i>

Klorsulfuron

<i class="fas fa-check"></i>

Kvinmerac

<i class="fas fa-check"></i>

MCPA

<i class="fas fa-check"></i>

Mekoprop

<i class="fas fa-check"></i>

Metamitron

<i class="fas fa-check"></i>

Metazaklor

<i class="fas fa-check"></i>

Metribuzin

<i class="fas fa-check"></i>

Metsulfuron-metyl

<i class="fas fa-check"></i>

Simazin

<i class="fas fa-check"></i>

Terbutylazin

<i class="fas fa-check"></i>

Ammoniumkväve (NH4-N)

<i class="fas fa-check"></i>

Nitratkväve (NO3-N)

<i class="fas fa-check"></i>

Alkalinitet

<i class="fas fa-check"></i>

Nitrit-nitrogen (NO2-N)

<i class="fas fa-check"></i>

Fluorid

<i class="fas fa-check"></i>

Sulfat

<i class="fas fa-check"></i>

Färg (410 nm)

<i class="fas fa-check"></i>

Cyanid, total

<i class="fas fa-check"></i>

Konduktivitet

<i class="fas fa-check"></i>

Lukt, styrka, vid 20°C

<i class="fas fa-check"></i>

Lukt, art, vid 20°C

<i class="fas fa-check"></i>

pH

<i class="fas fa-check"></i>

Temperatur vid pH-mätning

<i class="fas fa-check"></i>

Kalium K (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Turbiditet

<i class="fas fa-check"></i>

Summa pesticidrester

<i class="fas fa-check"></i>

Kvicksilver Hg (uppslutet)

<i class="fas fa-check"></i>

Aluminium Al (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Arsenik As (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Kadmium Cd (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Krom Cr (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Koppar Cu (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Järn Fe (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Mangan Mn (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Nickel Ni (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Bly Pb (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Antimon Sb (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Selen Se (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Uran U (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Totalhårdhet (°dH)

<i class="fas fa-check"></i>

Benso(b,k)fluoranten

<i class="fas fa-check"></i>

Benso(g,h,i)perylen

<i class="fas fa-check"></i>

Indeno(1,2,3-cd)pyren

<i class="fas fa-check"></i>

Summa ovanstående PAH:er

<i class="fas fa-check"></i>

Benso(a)pyren

<i class="fas fa-check"></i>

Triklormetan

<i class="fas fa-check"></i>

Bromdiklormetan

<i class="fas fa-check"></i>

Dibromklormetan

<i class="fas fa-check"></i>

Tribrommetan

<i class="fas fa-check"></i>

Summa THM

<i class="fas fa-check"></i>

1,1,2-Trikloreten

<i class="fas fa-check"></i>

Tetrakloreten

<i class="fas fa-check"></i>

Summa Tri och Tetrakloreten i vatten

<i class="fas fa-check"></i>

Bensen

<i class="fas fa-check"></i>

1,2-Dikloretan

<i class="fas fa-check"></i>

Nitrit (NO2)

<i class="fas fa-check"></i>

Nitrat (NO3)

<i class="fas fa-check"></i>

NO3/50+NO2/0,5

<i class="fas fa-check"></i>

Ammonium

<i class="fas fa-check"></i>

Bor B (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Klorid

<i class="fas fa-check"></i>

Natrium Na (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Magnesium Mg (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Kalcium Ca (end surgjort)

<i class="fas fa-check"></i>

Radon

<i class="fas fa-check"></i>

Inga dokument hittades

Beställning

Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Beställningen plockas normalt nästkommande arbetsdag. Kontrollera alltid did orderbekräftelse som skickas automatiskt via e-post. Vi tar ej ansvar för felaktiga leveransuppgifter.

Betalning

Betalning sker via Swish eller e-post faktura.

Leverans

Normal leveranstid är 1-4 arbetsdagar för vattenanalyser och 1-5 arbetsdagar för vattenfilter och tillbehör. Försändelsen skickas med DHL till ditt närmaste DHL Service point. Avisering sker via sms, e-post eller post. För att hämta ut din försändelse behöver du kollinr./ sändnings-ID samt legitimation.

FAQ, frågor & svar

Hittade inga frågor

Kontakta oss

Det går också bra att kontakta oss direkt på:
0920-255 220 eller info@svenskvattenanalys.se

Rekommenderade produkter