Provtagning så här går det till

Provtagning av brunnsvatten är viktigt för att säkerställa dess kvalitet. För nyanlagda brunnar är det bäst att vänta 1-2 veckor för att låta vattnet omsättas ordentligt. Om korrosion misstänks kan prover tas från stillastående vatten i ledningarna över natten.

För att uppnå korrekta resultat, följ noga förberedelserna: ta bort luftblandande silar eller munstycken, tvätta händerna och undvik kontaminering av provflaskorna. Prover bör tas från kökskranen, med kallt vatten, en flaska i taget, och utan att stänga av vattenflödet mellan byten.

För rätt ordning, ta mikrobiologiska prover först, följt av kemiska, metalliska, radon och bekämpningsmedelsprover. Se till att fylla flaskorna korrekt och korka dem ordentligt. Notera datumet för provtagningen på flaskornas etiketter. Denna metod garanterar att brunnsvattnets kvalitet utvärderas noggrant och är säkert för hushållsändamål.

OBS! Viktigt att ni följer anvisningarna steg för steg, vid funderingar ringer ni oss 0920-255 220

PROVTAGNINGSANVISNINGAR FÖR BRUNNSVATTEN

OBS! Läs igenom anvisningarna innan du påbörjar provtagningen.

FÖRBEREDELSER & ATT TÄNKA PÅ

1. Frys in kylpåsen i god tid innan provtagning. Bör frysas i minst ett dygn. Själva provet får ej frysas!

2. För att säkerställa att analys kan påbörjas inom de tidskrav som ställs av Livsmedelsverket (24 timmar) ska provtagning ske efter kl 12 och lämnas på inlämningsställe samma dag. Om prov måste tas före kl 12 (exempelvis pga inlämningsställets öppettider) bör det tas så sent som möjligt.

3. Avlägsna eventuella snålspolande silar eller munstycken som blandar in luft i vattnet.

4. Tvätta händerna före provtagningen.

5. Rör inte flaskans mynning eller insidan på korken under provtagningen.

6. Ta gärna provet från kökskranen där vattnet används till dryck och matlagning.

7. Prov skall tas på kallt vatten.

8. Skruva inte av alla korkar på en gång – hantera en flaska i taget. Stäng inte av vattenflödet mellan flaskbytena.

9. Det mikrobiologiska provet ska tas först, följt av det kemiska, metall och radonprov. Se utförlig provtagningsanvisning för varje provkärl nedan.

10. Öppna kranen och låt vattnet rinna före provtagningen. Vi rekommenderar att man tar prov ungefär som när man skall fylla upp ett glas kallt vatten.

 

Hela provtagnings anvisningen kan ni ladda ner här:

BRUNNSVATTEN Provtagning & inlämning

VAD HÄNDER SEN?

När provet ankommer till laboratoriet påbörjas registrering och hantering omgående. Analys påbörjas normalt inom ett par timmar från ankomst. Skulle vi behöva ytterligare information kring provet kontaktar vi dig via e- post.

Svarstid är cirka 10 arbetsdagar. Analysrapport skickas via e-post om inget annat önskat

Skicka prov i egen regi

Leveransadress för prover (analyspaket) som innehåller mikrobiologisk analys:

Eurofins
Rapsgatan 21
75450 Uppsala

Leveransadress för prover utan mikrobiologisk analys:

Eurofins
Sjöhagsgatan 3
53140 Lidköping

Om provtagningsanvisningar inte följts eller om prover skickas fel skickar vi ut ett nytt provkit för komplettering. Detta till en kostnad på 179 kr.

Laboratoriet äger rätt att endast utföra de analyser som ger relevanta resultatvärden med hänsynstagande till provets beskaffenhet vid ankomst. Provets beskaffenhet påverkas exempelvis av om det gått för lång tid mellan provtagning och ankomst till laboratoriet, om provtagningsinstruktionerna ej följts samt om provmaterialet förvarats i olämpliga provtagningskärl och/eller vid felaktig temperatur.

LADDA NER PROVTAGNINGANVISNINGEN HÄR:

BRUNNSVATTEN Provtagning & inlämning