Vad betyder analysresultatet? Kan jag dricka vattnet?

Gränsvärden och information om analys av egen brunn/vattentäkt» Gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30» Rekommendationer och riktvärden för badvatten» Har du frågor om analysresultatet är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.